Rychlý kontakt

  1. Česká komora zeměměřičů, z.s.
  2. Nad Primaskou 27
  3. 100 00 PRAHA 10
  4. telefon/fax: +420 241 402 563
  5. IČO: 61385751
  6. (adresa pro běžnou korespondenci)

Aktuality

Česká komora zeměměřičů, z.s.  »  Aktuality  »  12. SETKÁNÍ GEODETŮ

12. SETKÁNÍ GEODETŮ 

Setkání geodetů se uskutečnilo ve dnech 11. a 12. června 2015 v hotelu Western Grand v Berouně. Stejně jako v loňském roce přijelo poměrně málo účastníků, z nichž někteří pouze na jeden den. Vliv na malou účast měla určitě i shoda termínů jiných dvou akcí, které byly pro geodety rovněž zajímavé. Přesto lze konstatovat, že setkání bylo úspěšné a diskuse k jednotlivým referátům byla velmi zajínavá. Velmi živá byla diskuse v rámci „Meetingu geodetů a podnikatelů v geodesii“ a v následující moderované diskusi s vedením ČÚZK si pan předseda Ing. Večeře rozhodně nemohl stěžovat na nedostatek otázek, které dostával.

Připojujeme soubory s referáty, které jsme dostali k uveřejnění:

PROBLEMATIKA PROFESNÍ SAMOSPRÁVY

ZASADY CLGE PRO ZAMEROVANI PLOCH BUDOV 12. SETKANI GEODETU BEROUN

Mělnické podzemí 3D

Právo na informace_kgk

Určování objemů


Spolupracujeme:

Český svaz geodetů a kartografů

csgk.fce.vutbr.cz

Geoinformační křižovatka

www.geoinformace.cz

Česká komora architektů

www.cka.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

www.ckait.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v. v. i.

www.vugtk.net/

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy

www.asociacepu.cz/

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

www.cmkpu.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

www.sfdp.cz

International Federation of Surveyors

www.fig.net/

Časopis
Zeměměřič

www.zememeric.cz

The Council of European Geodetic Surveyors

www.clge.eu

Společnost důlních měřičů a geologů

www.sdmg.cz

Česká asociace pro geoinformace

www.cagi.cz

Český svaz vědeckotechnických společností

www.csvts.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální

www.cuzk.cz