Česká komora zeměměřičů, z.s.  »  Aktuality  »  Změny názvů katastrálních území např. Kostelec nad Černými lesy

Změny názvů katastrálních území např. Kostelec nad Černými lesy 

 

Čas od času a nepravidelně Český úřad zeměměřický a katastrální vydává aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území. Poslední změnou byla změna katastrálního území Kostelec nad Černými Lesy, které se změnilo na  Kostelec nad Černými lesy. Víme více.

Rozumíme si?

Katastrální území je  technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí a která je současně evidenční jednotkou pro číslování parcel; obvod katastrálního území je zpravidla totožný s územním obvodem obce, avšak jedna obec může obsahovat dvě i více katastrálních území.

Počet katastrálních území se v posledních letech po roce 1993  měnil. Pokud se vás na to zeptají například  při zkoušce z geografie nebo z jiných odborných předmětů na středních či vysokých školách, tak odpovězte,  že jich v posledních dvaceti letech bylo mezi 13 000 a 13 100.

Také můžete dodat, že každý z těchto názvů musí být pro celou Českou republiku  jedinečný a tak nezaměnitelný.

Ke změnám názvů však nedochází tak často. V roce 2007 se změnily názvy jen u tří katastrálních území, v roce 2008 u deseti, v následném roce neproběhla žádná změna a v roce 2010 jen jediná. Zatímco v roce 2012 neproběhla také žádná změna, v následném roce 2013 jich bylo hned dvacet osm. Měnily se  převážně názvy katastrální území ve vojenských újezdech.

Letos od 1. února 2014 je schválena poslední změna, kterou je v dlouhém názvu katastrálního území Kostelec nad Černými lesy změna velkého L na malé l.


Spolupracujeme:

Český svaz geodetů a kartografů

csgk.fce.vutbr.cz

Geoinformační křižovatka

www.geoinformace.cz

Česká komora architektů

www.cka.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

www.ckait.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v. v. i.

www.vugtk.net/

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy

www.asociacepu.cz/

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

www.cmkpu.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

www.sfdp.cz

International Federation of Surveyors

www.fig.net/

Časopis
Zeměměřič

www.zememeric.cz

The Council of European Geodetic Surveyors

www.clge.eu

Společnost důlních měřičů a geologů

www.sdmg.cz

Česká asociace pro geoinformace

www.cagi.cz

Český svaz vědeckotechnických společností

www.csvts.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální

www.cuzk.cz