Rychlý kontakt

  1. Česká komora zeměměřičů, z.s.
  2. Nad Primaskou 27
  3. 100 00 PRAHA 10
  4. telefon/fax: +420 241 402 563
  5. IČO: 61385751
  6. (adresa pro běžnou korespondenci)

Aktuality

Česká komora zeměměřičů, z.s.  »  Aktuality  »  Informace ke vzniku Zeměměřické komory ze zákona

Informace ke vzniku Zeměměřické komory ze zákona 

Na jaře letošního roku byl připraven návrh na vznik Zeměměřické komory v rámci připravované vládní novely zákona 360/1992 Sb. Tímto zákonem již v minulosti vznikly Česká komora architektů (ČKA) a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Hlavní předností tohoto návrhu je možnost zachování většiny ustanovení společných pro všechny komory a tímto poměrně jednoduchým způsobem vznik třetí komory, aniž by bylo nutno, aby vznikl samostatný zákon o Zeměměřické komoře. Právě prosazení vzniku nového zákona je vždy v rámci legislativního postupu mnohem těžší.

Návrh této novely zákona 360/1992 Sb. byl připraven ve spolupráci představenstva s Ing. Schlingem smluvním poradcem Komory geodetů a kartografů. Takto byl celý legislativní postup připraven a poté projednáván s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a příslušnými orgány Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství a Ministerstva obrany. Pro podání návrhu prostřednictvím Ministerstva zemědělství byl získán souhlas ministra zemědělství. Na Ministerstvu pro místní rozvoj však vznikl problém tkvící v překročení rozsahu vládního pověření obsahu připravované novely zák. 360/1992 Sb. Bylo tedy nutné oslovit v této věci ministryni pro místní rozvoj, aby požádala vládu jednak o rozšíření obsahu novely a jednak o posunutí termínu podání této novely do vlády. Vzhledem k zahraniční cestě paní ministryně a blížícímu se prázdninovému období a též k řadě mimořádných událostí, kterými se musí vláda zabývat, zůstává tento postup neukončen.

10.7.2015

JF


Spolupracujeme:

Český svaz geodetů a kartografů

csgk.fce.vutbr.cz

Geoinformační křižovatka

www.geoinformace.cz

Česká komora architektů

www.cka.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

www.ckait.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v. v. i.

www.vugtk.net/

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy

www.asociacepu.cz/

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

www.cmkpu.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

www.sfdp.cz

International Federation of Surveyors

www.fig.net/

Časopis
Zeměměřič

www.zememeric.cz

The Council of European Geodetic Surveyors

www.clge.eu

Společnost důlních měřičů a geologů

www.sdmg.cz

Česká asociace pro geoinformace

www.cagi.cz

Český svaz vědeckotechnických společností

www.csvts.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální

www.cuzk.cz