Česká komora zeměměřičů, z.s.  »  Aktuality  »  Dnes se jako blesk …

Dnes se jako blesk … 

Dnes se jako blesk rozšířila tato zpráva:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

oznamuji Vám, že jsem se po 29 letech ve funkci ředitele Střední průmyslové školy zeměměřické dobrovolně rozhodl odstoupit z této funkce ke dni 31.8.2015.

Ve školství jsem si toho užil dost a teď nastal čas žít klidněji, bez stresu a starostí. Budu se věnovat svým zálibám a vnoučatům.

Děkuji Vám všem za příjemnou mnohaletou spolupráci a přeji pevné nervy a hodně sil v dalších letech.

Ing. Jaroslav Růžek

Nezbývá, než popřát dlouholetému řediteli SPŠ zeměměřické opravdu zasloužený odpočinek, pevné zdraví a další spokojený život. Nejen absolventi průmyslovky, ale i všichni ostatní, kteří jej poznali, mu děkují za to, co ve své praxi vykonal. Budou se s ním stále rádi vídat a určitě ho s potěšením mezi sebou vždy přivítají.

 JF


Spolupracujeme:

Český svaz geodetů a kartografů

csgk.fce.vutbr.cz

Geoinformační křižovatka

www.geoinformace.cz

Česká komora architektů

www.cka.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

www.ckait.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v. v. i.

www.vugtk.net/

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy

www.asociacepu.cz/

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

www.cmkpu.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

www.sfdp.cz

International Federation of Surveyors

www.fig.net/

Časopis
Zeměměřič

www.zememeric.cz

The Council of European Geodetic Surveyors

www.clge.eu

Společnost důlních měřičů a geologů

www.sdmg.cz

Česká asociace pro geoinformace

www.cagi.cz

Český svaz vědeckotechnických společností

www.csvts.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální

www.cuzk.cz