Rychlý kontakt

  1. Česká komora zeměměřičů, z.s.
  2. Nad Primaskou 27
  3. 100 00 PRAHA 10
  4. telefon/fax: +420 241 402 563
  5. IČO: 61385751
  6. (adresa pro běžnou korespondenci)

Aktuality

Česká komora zeměměřičů, z.s.  »  Aktuality  »  Vznik České komory zeměměřičů podle novely zákona 360/1992 Sb.

Vznik České komory zeměměřičů podle novely zákona 360/1992 Sb. 

Budou mít zeměměřiči svoji komoru ze zákona?

Komora geodetů a kartografů ve spolupráci  s Českým úřadem Zeměměřickým a katastrálním připravila návrh na vznik komory zeměměřičů ze zákona formou novely zákona ČNR 360/1992 Sb., kterou vznikly Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V současné době je tato novela v Poslanecké sněmovně a v přiloženém souboru jsou do dosud platného zákona 360/1992 červeně vyznačeny změny, které je třeba udělat, aby mohla vzniknout Česká komora zeměměřičů.

360


Spolupracujeme:

Český svaz geodetů a kartografů

csgk.fce.vutbr.cz

Geoinformační křižovatka

www.geoinformace.cz

Česká komora architektů

www.cka.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

www.ckait.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v. v. i.

www.vugtk.net/

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy

www.asociacepu.cz/

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

www.cmkpu.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

www.sfdp.cz

International Federation of Surveyors

www.fig.net/

Časopis
Zeměměřič

www.zememeric.cz

The Council of European Geodetic Surveyors

www.clge.eu

Společnost důlních měřičů a geologů

www.sdmg.cz

Česká asociace pro geoinformace

www.cagi.cz

Český svaz vědeckotechnických společností

www.csvts.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální

www.cuzk.cz