Česká komora zeměměřičů, z.s.  »  Aktuality  »  Seminář Nemofora GeoInfoStrategie a TA ČR

Seminář Nemofora GeoInfoStrategie a TA ČR 

Seminář Nemofora na téma GeoInfoStrategie a Technologická agentura ČR.

Tento seminář se konal dne 26. dubna 2017 v budově ČÚZK a za nejzajímavější lze považovat dva referáty přednesené pracovníky Technologické agentury ČR, které zde uvádíme v plném znění. Zejména je zajímavé (z hlediska soukromých firem soutěžících o veřejné zakázky) poznání, že je-li zadavatelem i dodavatelem státní instituce proplatí se celá cena předem a i převzetí a vůbec celá situace kolem výsledku je velmi vágně řešena. Stojí to za přečtení a těch pár minut, které tomu věnujete, nebudete litovat, neboť se dozvíte, jak náš stát zachází s našimi daněmi.

2_26042017_GeoInfo_Slipek

3_26042017_GeoInfo_Buncek


Spolupracujeme:

Český svaz geodetů a kartografů

csgk.fce.vutbr.cz

Geoinformační křižovatka

www.geoinformace.cz

Česká komora architektů

www.cka.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

www.ckait.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v. v. i.

www.vugtk.net/

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy

www.asociacepu.cz/

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

www.cmkpu.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

www.sfdp.cz

International Federation of Surveyors

www.fig.net/

Časopis
Zeměměřič

www.zememeric.cz

The Council of European Geodetic Surveyors

www.clge.eu

Společnost důlních měřičů a geologů

www.sdmg.cz

Česká asociace pro geoinformace

www.cagi.cz

Český svaz vědeckotechnických společností

www.csvts.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální

www.cuzk.cz