Česká komora zeměměřičů, z.s.  »  Aktuality  »  Smart City

Smart City 

V letošním roce zahájil ČSVTS cyklus setkání techniků pořádáním t. zv. „Číší vína“, které  se konají v podvečer v klubu techniků v budově ČSVTS na Novotného lávce v Praze.

Měl jsem možnost se této „Číše vína“, která se konala minulý týden ve čtvrtek zúčastnit. byla věnována problematice „Chytrých měst“ a úvodní prezentaci přednesl Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek,  Dr. h. c., děkan dopravní fakulty ČVUT a předseda Czech Smart City Cluster, z. s. Po této prezentaci  se rozvinula velice živá debata moderovaná předsedou ČSVTS doc. Hanusem, které se zúčastnili také doc. Čada a Ing. Bradáč, kteří obrátili pozornost k problematice prostorových dat a dalších otázek vyplývajících ze současného stavu a vývoje v geodesii, katastru a informatice.

Prohlédněte si přiloženou prezentaci prof. Svítka – stojí to za to!

Jan Fafejta

Smart City VTS


Spolupracujeme:

Český svaz geodetů a kartografů

csgk.fce.vutbr.cz

Geoinformační křižovatka

www.geoinformace.cz

Česká komora architektů

www.cka.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

www.ckait.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v. v. i.

www.vugtk.net/

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy

www.asociacepu.cz/

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

www.cmkpu.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

www.sfdp.cz

International Federation of Surveyors

www.fig.net/

Časopis
Zeměměřič

www.zememeric.cz

The Council of European Geodetic Surveyors

www.clge.eu

Společnost důlních měřičů a geologů

www.sdmg.cz

Česká asociace pro geoinformace

www.cagi.cz

Český svaz vědeckotechnických společností

www.csvts.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální

www.cuzk.cz