Česká komora zeměměřičů, z.s.  »  Aktuality  »  Seminář Nemofora GeoInfoStrategie

Seminář Nemofora GeoInfoStrategie 

Seminář Nemoforum –  GeoInfoStrategie Česká republika na startu nové etapy proběhl ve čtvrtek 13. listopadu 2014 v konferenčním sálu budovy Zeměměřických a katastrálních úřadů, Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8

Přednesené referáty včetně video prezentace najdete zde…

 


Spolupracujeme:

Český svaz geodetů a kartografů

csgk.fce.vutbr.cz

Geoinformační křižovatka

www.geoinformace.cz

Česká komora architektů

www.cka.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

www.ckait.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v. v. i.

www.vugtk.net/

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy

www.asociacepu.cz/

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

www.cmkpu.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

www.sfdp.cz

International Federation of Surveyors

www.fig.net/

Časopis
Zeměměřič

www.zememeric.cz

The Council of European Geodetic Surveyors

www.clge.eu

Společnost důlních měřičů a geologů

www.sdmg.cz

Česká asociace pro geoinformace

www.cagi.cz

Český svaz vědeckotechnických společností

www.csvts.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální

www.cuzk.cz