Rychlý kontakt

  1. Česká komora zeměměřičů, z.s.
  2. Nad Primaskou 27
  3. 100 00 PRAHA 10
  4. telefon/fax: +420 241 402 563
  5. IČO: 61385751
  6. (adresa pro běžnou korespondenci)

Aktuality

Česká komora zeměměřičů, z.s.  »  Aktuality  »  Rakouským geodetům můžeme jen závidět …

Rakouským geodetům můžeme jen závidět … 

…a to hlavně proto, že vývoj jejich profese neprošel etapou „socialistického budování republiky“. Také se sice nemohli dost dlouho dohodnout, co bude dělat stát a co bude dělat soukromý sektor, ale řešení našli a není bez zajímavosti, jak po takovém rozdělení činností klesl počet zaměstnanců BEV (Bundesamt fuer Eich und Vermessunswesen) – obdoba našeho ČÚZK.  BVE má dokonce ještě ve své působnosti navíc metrologii! Aačkoliv ČÚZK má 5x více zaměstnanců, než BEV a to i po 25 letech od přechodu naší země na tržní ekonomiku, stále není schopen uvést katastr nemovitostí do pořádku.

Náš katastr má s tím rakouským společné kořeny a je proto pro nás velmi zajímavé a mělo by  být i velmi poučné, porovnat si vývoj v Rakousku a vývoj u nás. Vypovídá o tom referát, který byl před 15 lety přednesen ve Vídni na Valném shromáždění CLGE a jehož autorem je August Hochwartner, President of BEV, Vienna/Austria.

Celý referát, ale zejména jeho závěr je pro nás jistě velmi poučný a dává také jednoznačnou odpověď na snahu ČÚZK provádět sběr dat , tj. zejména nové katastrální mapování vlastními pracovníky.

Hochwartner

 

 


Spolupracujeme:

Český svaz geodetů a kartografů

csgk.fce.vutbr.cz

Geoinformační křižovatka

www.geoinformace.cz

Česká komora architektů

www.cka.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

www.ckait.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v. v. i.

www.vugtk.net/

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy

www.asociacepu.cz/

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

www.cmkpu.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

www.sfdp.cz

International Federation of Surveyors

www.fig.net/

Časopis
Zeměměřič

www.zememeric.cz

The Council of European Geodetic Surveyors

www.clge.eu

Společnost důlních měřičů a geologů

www.sdmg.cz

Česká asociace pro geoinformace

www.cagi.cz

Český svaz vědeckotechnických společností

www.csvts.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální

www.cuzk.cz