Rychlý kontakt

  1. Česká komora zeměměřičů, z.s.
  2. Nad Primaskou 27
  3. 100 00 PRAHA 10
  4. telefon/fax: +420 241 402 563
  5. IČO: 61385751
  6. (adresa pro běžnou korespondenci)

Aktuality

Česká komora zeměměřičů, z.s.  »  Aktuality  »  Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí – nová verze – přihlášen do soutěže o TDR 2014

Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí – nová verze – přihlášen do soutěže o TDR 2014 

Přihláška Terminologického slovníku do soutěže o Technické dílo roku 2014 byla zařazena pouze do hodnocení přihlášených děl odbornou porotou.  Komora geodetů a kartografů si velmi váží, že se takové dílo dostalo do této naší soutěže, neboť  význam a hodnota tohoto díla přispěje ke kvalitě a prestiži samotné soutěže o Technické dílo roku. Komora je vždy potěšena, když může přispět k propagaci dobré práce geodetů. V minulosti se dočkalo vítězné dílo této naší soutěže – autorem byl VÚGTK a byla to tvorba geometrického plánu v prostředí internetu – dokonce vítězem jedné kategorie soutěže Česká hlava a cena byla představitelům ústavu předána v přímém přenosu České televize. Komora udělila v roce 2013 svoji cenu prof. Ing. Viliamu Vatrtovi, DrSc. za objev a výpočet konstanty W0, celosvětově významné a mezinárodně oceněné.

Terminologický slovník je sám o sobě velkým přínosem nejen pro všechny geodety, ale určitě přispěje ke vzájemnému porozumění s dalšími obory, se kterými náš obor přichází do styku. V  souvislosti s rozvojem geoinformatiky je nesmírně důležité, aby takové dílo existovalo a jistě bude velmi prospěšné při realizaci projektu GeoInfoStrategie.

O slovníku


Spolupracujeme:

Český svaz geodetů a kartografů

csgk.fce.vutbr.cz

Geoinformační křižovatka

www.geoinformace.cz

Česká komora architektů

www.cka.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

www.ckait.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v. v. i.

www.vugtk.net/

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy

www.asociacepu.cz/

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

www.cmkpu.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

www.sfdp.cz

International Federation of Surveyors

www.fig.net/

Časopis
Zeměměřič

www.zememeric.cz

The Council of European Geodetic Surveyors

www.clge.eu

Společnost důlních měřičů a geologů

www.sdmg.cz

Česká asociace pro geoinformace

www.cagi.cz

Český svaz vědeckotechnických společností

www.csvts.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální

www.cuzk.cz