Česká komora zeměměřičů, z.s.  »  Celoživotní vzdělávání geodetů

Celoživotní vzdělávání geodetů

plán-akcí-cpd_2015

Celoživotní vzdělávání – CPD (Continuing Professional Development) pro geodety v ČR

Představenstvo KGK zřídilo sekci pro celoživotní vzdělávání geodetů.

MOTTO

Rychlý vývoj moderní techniky, nových přístrojů a rozvoj nových technologií na straně jedné a změny legislativy na straně druhé jsou základním důvodem pro zavedení celoživotního vzdělávání geodetů. Jedině tak může geodet vykonávat svou odbornou činnost zodpovědně a na aktuální úrovni.

CPD (Continuing Professional Development)

Požadavky na CPD je možno plnit různými způsoby. S přihlédnutím k současnému stavu v ČR je předkládán tento poměrně jednoduchý a dobře kontrolovatelný způsob. Bude zaveden nejen pro členy KGK, ale mohou se jej zúčastnit i všichni ostatní geodeti působící v ČR. Účast na něm bude dobrovolná. Současně bude probíhat s ostatními odbornými sdruženími oboru diskuse o jeho podpoře a rozšíření na co nejvíce účastníků. Bude sloužit především k lepší orientaci klientely při výběru úředně oprávněného zeměměřického inženýra nebo geodetické firmy. Pro účely prokazování odborné kvalifikace při veřejných soutěžích, v reklamě i v propagaci své odborné činnosti a při nabídkách prací mohou svoji účast na CPD používat účastníci CPD a kolektivní členové KGK – geodetické firmy jako určitou konkurenční výhodu.

Evidence účasti na CPD bude zpřístupněna na webových stránkách komory a bude pro klientelu oboru cenným podkladem při volbě dodavatele geodetických prací. Nejen členství v KGK, ale i účast v celoživotním vzdělávání by měly zaručovat možnost získávání zakázek od významných klientů. Představenstvo KGK je osloví s informací, aby pro plnění svých zakázek si vybírali geodetické a kartografické firmy, jejichž pracovníci úspěšně splnili požadavky celoživotního profesního vzdělávání.

 

Pravidla CPD

Osobní evidenční list [poslední aktualizace 8.2.2010]

Přihláška

 


Spolupracujeme:

Český svaz geodetů a kartografů

csgk.fce.vutbr.cz

Geoinformační křižovatka

www.geoinformace.cz

Česká komora architektů

www.cka.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

www.ckait.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v. v. i.

www.vugtk.net/

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy

www.asociacepu.cz/

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

www.cmkpu.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

www.sfdp.cz

International Federation of Surveyors

www.fig.net/

Časopis
Zeměměřič

www.zememeric.cz

The Council of European Geodetic Surveyors

www.clge.eu

Společnost důlních měřičů a geologů

www.sdmg.cz

Česká asociace pro geoinformace

www.cagi.cz

Český svaz vědeckotechnických společností

www.csvts.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální

www.cuzk.cz