Česká komora zeměměřičů, z.s.  »  TDR 2014 – VÝSLEDKY

TDR 2014 – VÝSLEDKY

Technické dílo roku 2014 – výsledky soutěže

Na Setkání geodetů 2015 v Berouně ve dnech 11.-12. června 2015 došlo k vyhlášení výsledků soutěže Technické dílo roku 2014. Celkem bylo přihlášeno 7 zajímavých prací, z nichž však k hlasování na webových stránkách komory bylo uveřejněno jen 6 děl, neboť to  sedmé (Terminologický slovník) bylo podáno později a tak bylo možné je zařadit pouze k hodnocení odbornou porotou.

Odborná porota soutěž vyhodnotila takto:

1.) Geodetické práce související s výstavbou Trojského mostu v Praze
CCE Praha, spol. s.r.o. ve spolupráci s divizemi D2 a D5 a.s. Metrostav

2.) Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí
doc. Ing. Jiří Šíma a kolektiv, Terminologická komise, ČÚZK

3.) Autonomní mapovací vzducholoď
Ing. B. Koska, Ph.D., prof. Ing J. Pospíšil, CSc., Ing. T. Křemen, Ph.D., Ing. Jakub Jon
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra speciální geodézie

Odborná veřejnost ocenila následující díla:

1.) Význam monitoringu pro zastavení posunů pažící konstrukce AP Kačerov
Ing. Petr Jašek, Geeodetická kancelář Nedoma&Řezník, s.r.o.

2.) Zaměření přetvoření železničního mostu v Klášterci nad Ohří
Ing. Jaroslav Braun, Ing. Martin Lidmila, PhD., doc. Ing. Martin Štroner, PhD.
České vysoké učení technické, v Praze, fakulta stavební, katedra speciální geodézie, katedra železničních staveb

3.) Jak veřejnost vidí katastr
Redakce časopisu Zeměměřič s kolektivem autorů

Hlasovalo takřka 700 návštěvníků stránek komory, což svědčí o velkém zájmu geodetické veřejnosti o tuto soutěž.
V odborné porotě zasedli Ing. Jan Blín, Ph.D., MBA,  Doc. Ing. Václav Čada CSc., Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., Doc. Ing. Josef Weigel, CSc., Ing. Václav Šanda, CSc., Ing. Bohumil Janeček.

Níže jsou práce stále dostupné.

Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora) ve spolupráci s pobočkou Praha Českého svazu geodetů a kartografů vypisuje S O U T Ě Ž

TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014

Mediálním partnerem je časopis ZEMĚMĚŘIČ

SEZNAM DĚL PŘIHLÁŠENÝCH DO SOUTĚŽE O TDR 2014.


1.) Autonomní mapovací vzducholoď

Ing. B. Koska, Ph.D., prof. Ing J. Pospíšil, CSc., Ing. T. Křemen, Ph.D., Ing. Jakub Jon
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra speciální geodézie


2.) Zaměření přetvoření železničního mostu v Klášterci nad Ohří

Ing. Jaroslav Braun, Ing. Martin Lidmila, PhD., doc. Ing. Martin Štroner, PhD.
České vysoké učení technické, v Praze, fakulta stavební, katedra speciální geodézie, katedra železničních staveb


3.) Jak veřejnost vidí katastr

Redakce časopisu Zeměměřič s kolektivem autorů


4.) Ověřená technologie určování vodorovných pohybů hrází údolních přehrad pozemní radarovou interferometrií se syntetickou aperturou (GB-SAR)

Ing. Milan Talich, Ph.D., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i., Ing. Miroslava Závrská, Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.


5.) Geodetické práce související s výstavbou Trojského mostu v Praze

CCE Praha, spol. s.r.o. ve spolupráci s divizemi D2 a D5 a.s. Metrostav


6.) Význam monitoringu pro zastavení posunů pažící konstrukce AP Kačerov

Ing. Petr Jašek, Geeodetická kancelář Nedoma&Řezník, s.r.o.


PODMÍNKY SOUTĚŽE

 


PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY SOUTĚŽE TECHNICKÉ DÍLO ROKU

Výsledky hodnocení odborné poroty soutěže TDR 2009 [1.7.2010]

V roce 2010 zrušeno pro malý počet přihlášek

Výsledky hodnocení odborné poroty soutěže TDR 2011 [2.7.2012]

Výsledky hodnocení odborné poroty soutěže TDR 2012 [21.6.2013]

V roce 2013 zrušeno pro malý počet přihlášek

díla přihlášená v soutěži o TDR 2013 budou zařazena do soutěže o TDR 2014


Spolupracujeme:

Český svaz geodetů a kartografů

csgk.fce.vutbr.cz

Geoinformační křižovatka

www.geoinformace.cz

Česká komora architektů

www.cka.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

www.ckait.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v. v. i.

www.vugtk.net/

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy

www.asociacepu.cz/

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

www.cmkpu.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

www.sfdp.cz

International Federation of Surveyors

www.fig.net/

Časopis
Zeměměřič

www.zememeric.cz

The Council of European Geodetic Surveyors

www.clge.eu

Společnost důlních měřičů a geologů

www.sdmg.cz

Česká asociace pro geoinformace

www.cagi.cz

Český svaz vědeckotechnických společností

www.csvts.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální

www.cuzk.cz